Categories
Nekategorizirano

Poroka

Poroka na Slovenskem

Uvod

V tem seminarskem besedilu, bom predstavil poroko, njene šege in navade, njihov pomen in razlog, ter primerjal njihovo izvedenost v zgodovini in današnjem času.

Priprave

Osrednje mesto med običaji zavzemajo tudi šege, ki so se razvile ob poroki. Eden prvih dogodkov priprave, je postavitev mlajev pred ženinovo in nevestino hišo. S tem da vas in sorodniki vedeti vsakemu obiskovalcu vasi, da se dogaja poroka, in pri kateri hiši se poroka dogaja. Mlaj ni višji od 15 m da s padcom ne ogroža varnosti in ne povzroči škode. Priprava ženitve se prične z vasovanjem, oziroma snubljenjem. Nekateri stari običaji, kot je trgovanje živine je danes izginilo, ohranila pa se je predzakonska priprava – spraševanje pri g. župniku in okolici dva tedna pred poroko pri nedeljski maši z namenom, da ljudje povedo zadržke ali vzroke proti poroki. Nekaj dni pred poroko vozijo nevestino balo na ženinov dom. V modernem času ta navada izginja, obuja se le ob občasnih prireditvah na vasi. Danes se je ohranila dekliščina, kjer nevesta povabi svoje prijateljice ter fantovščina, kjer ženin počasti svoje prijatelje za časa fantovskega stanu. Ponekod se je ohranil še likof, kjer mora ženin nevesto odkupiti od vaških fantov. Ta obred je običajno par dni pred poroko na nevestinem domu. V pripravo na poroko spada tudi kraja mlaja, navada vaških fantov iz ženinove vasi, da čez noč iz pred nevestine hiše požagajo in ukradejo mlaj, pri tem pa jih fantje iz nevestine vasi skušajo ustaviti, ki je kasneje uporabljen kot omilitev likofa, če je kraja uspešna.

Slika1: Vasovanje
Slika2: Sodobna dekliščina
Slika3: Sodobna fantovščina
Slovo

Pred odhodom k poroki se nevesta poslovi od staršev in jih prosi odpuščanja. Enako stori ženin, če zapusti dom. Za blagoslov mora oče prekrižati nevesto. Na dan poroke je ponekod navada, da mora ženin nevesto najprej poiskati, ker se mu skrije, domači pa mu ponudijo nekaj drugih “nevest”, ki so običajno grde, stare itd. Je manj pogost običaj, ki počasi izumira. Saj se zaradi dandanašnjih vrednot pozablja pomembnost vsakega običaja.

Šranga

Ženin in nevesta se nato odpeljeta od doma. Na določenem mestu v nevestini vasi postavijo vaški fantje šrango ali oviro. Na njej se ob branju ženitovanjskega pisma, napisano je v lepih verzih na pergamenti papir, pogajajo o višini odškodnine za nevesto oz. za njeno čuvanje v mladosti. Višina je običajno odvisna od premoženjskega stanja, običajno pa se danes vsaj okvirno predhodno dogovorijo. Če se o ceni ne morejo zediniti, ali celo pobegnejo in ne ustavijo pri oviri, se fantje maščujejo in stresejo kup gnoja pred nevestino hišo. Ta dogodek predstavlja ljubosumje fantov, ki so se želeli poročiti z nevesto. Dandanes je cena šrange največkrat simbolična in ženin da dovolj denarja le za pijačo. Maščevanje za pobeg pred šrango je poniknilo, vendar še vedno obstajajo vasi, kjer vaški fantje ženinemu avtomobilu zamašijo izpušno cev, ga pobarvajo, ali pa kako drugače ponagajajo.

Slika4: Sodobna oblika šrange
 Poroka

Po šrangi pride na vrsto najprej civilna poroka v Mestni hiši, po njej pa še cerkvena poroka v cerkvi, ki je v vasi nevestinega doma. Popoldan se običajno začne gostija. Svatje se posedejo okrog miz v določenem redu. V središču sedita mladoporočenca, ob njima priči, potem starši in nato ostali sorodniki, na nevestini strani njeni, na ženinovi pa njegovi, če je to prostorsko izvedljivo. Po večerji se začne ples, najprej solo za ženina in nevesto. Med plesom se odvijajo številne igre, napitnice, šale in petje. Na nekaterih porokah so fantje ob polnoči prignali tudi kamelo. Ta naj bi povedala, koliko otrok bo imela nevesta. Ves ta čas hodi med svati in pobira plačilo, nakar svatje ugasnejo luč in kamelo pobijejo. Po končani ohceti gresta ženin in nevesta na novi skupni dom, navada pa je, da ženin nese nevesto prvič čez prag.

Slika5: Obred poroke
Povzetek in zaključek

V slovenski tradiciji imamo bogato zbirkošeg in navad v okviru poroke. Zaradi manjšanja števila poroke in pozabljanja pomena poroke kot obreda ter celotnega dogodka, pa vse te bogate navade z modernizmom izumirajo. Kot slovenci, se veliko premalo zavedamo da ohranjanje navad in običajev ohranja narod živ in ponosen na svojo kri. Tradicionalizem se zavrača zaradi potrebe po koraku s časom. Toda, ali smo pripravljeni zavreči svojo kulturo v zameno za moderne postopke prez pomena in zgodovinskih temeljev? Menim da bi se moral vsak par ob sklepu življenja drug z drugim poročiti, in tudi v polnosti dogodka Poroke iti skozi vse njene šege in navade. Vsaka navada obstaja z premišljenim razlogom. Nekateri razlogi so samodoumevni, toda nekateri niso. Pa je kljub temu vsak obred in navada potrebna in pomembna za celostno izvedbo poroke in razumevanjem le te.

Summary

In the Slovenian tradition, we have a rich collection of customs and habits within the wedding. Due to the reduction in the number of weddings and the forgetting of the significance of the wedding as a ceremony and the whole event, all these rich habits are becoming extinct with modernism. As Slovenes, we are far too unaware that maintaining habits and customs keeps a nation alive and proud of its blood. Traditionalism is rejected because of the need to keep up with the times. But are we willing to discard our culture in exchange for modern procedures beyond meaning and historical foundations? I believe that every couple should marry each other at the decision of living together, and also go through all the customs and habits in the fullness of the Marriage event. Every habit exists for a good reason. Some reasons are self-evident, but some are not. Nevertheless, every ritual and custom is necessary and important for the holistic performance of the wedding and the understanding of it.

Viri

Slika 1: Foto-natecaj Kozjansko, 2019, Zdenko Podlesnik, https://kozjansko.info/2020/04/to-so-zmagovalci-fotografskega-natecaja-kozjansko-2019/fotografija-najboljsega-odraslega-avtorja-foto-natecaja-kozjansko-2019-zdenko-podlesnik-vasovanje/

Slika 2,3: Poroka nekoč in danes, 2020, Avtor ni znan, Poročna agencija Goga, http://www.popolnaporoka.si/2014/10/poroke-nekoc-in-danes-obicaji-sege.html

Slika 4: Šranga na Javorju, 2013, Jure Godler, https://www.sentjur.net/sranga-na-javorju/

Slika 5: Cerkvena poroka v vintage stilu, 2020, Gregor Gomboc, https://gregorgomboc.com/sl/cerkvena-poroka-v-vintage-stilu/

Martin Debevec, 3.G


Slika1: Uprizoritev tradicionalnega vasovanja

Slika2: Dandanašnja oblika dekliščine

Slika3: Dandanašnja oblika fantovščine

Slika4: Šranga

Slika5: Cerkvena poroka